Tehnologii Extins

În vederea diversificări producţiei şi creşterii nivelului de calitate, în luna noiembrie aferentă anului 2000, după ce au fost întocmite demersurile necesare, s-a semnat un contract de finanţare cu titlu nerambursabil în cadrul instrumentului de pre-aderare PHARE pentru proiectul intitulat: „Secţie de Producţie din PAL melaminat”, care a avut ca scop dotarea şi echiparea tehnologică pentru a se alinia standardelor impuse de legislaţia comunitară, existente la acea vreme, creşterii competitivităţii pe piaţă şi îmbunătăţirii indicatorilor de productivitate. Valoarea totală a proiectului a fost de 145.891 Euro, din care autoritatea contractantă a finanţat suma de 40.245 Euro, sumă ce a fost aprobată numai pentru achiziţia de echipamente. În cadrul acestui proiect au fost achiziţionate utilaje de prelucrare a lemnului şi PAL-ului melaminat. Utilajele astfel achiziţionate şi puse în funcţiune, alături de cele care existau în patrimoniul întreprinderii, au reusit să satisfacă atât cerinţele tehnologice cât şi nevoile clienţilor, din acea perioadă. Înainte de implementarea proiectului, avizat pentru a primi finanţare nerambursabilă prin programul PHARE, întreprinderea deţinea în patrimoniu următoarele utilaje tehnologice: abricht trifazat; circular Holtzer; freze portabile; maşină de montat balamale şi demontabile Blum; maşină manuală de aplicat cant.

Dupa implementarea proiectului s-au achizţionat următoarele utilaje: - maşină automată de aplicat cant Casadei; - maşină de găurit multiplu Vitap; - maşină de ascuţit cu programare numerică Holtzer RS 2000.

Contribuţia întreprinderii, în cadrul proiectului, a constat în aportul terenului şi realizarea construcţiei destinate secţiei de producţie mobilă din PAL melaminat. Prin implementarea proiectului respectiv, au fost create 8 noi locuri de muncă, care au avut ca efect creşterea calităţii şi volumului producţiei obţinute.

În decursul anului 2004, întreprinderea a luat decizia de a aplica pentru o nouă finanţare, cu titlu nerambursabil, în cadrul programului RICOP - PROGRAM DE RESTRUCTURARE A ÎNTREPRINDERILOR ŞI DE RECONVERSIE PROFESIONALĂ. Contractul a fost semnat la data de 26.07.2004 cu RICOP, în calitate de Autoritate Contractantă, pentru proiectul intitulat:„Atelier de furnizare a articolelor de mobilier”.

Valoarea totală a proiectului a fost estimată la 97.000 Euro, sprijinul financiar nerambursabil pus la dispoziţie de Autoritatea Contractantă situându-se la 55.000 Euro. Implementarea proiectului s-a concretizat prin modernizarea şi extinderea halei destinată activităţii de producţie a mobilei şi achiziţionării de echipamente şi utilaje tehnologice din import care urmau să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de competitivitate în relaţie cu ceilalţi concurenţi de pe piaţă. Prin derularea proiectului au fost create încă 12 noi locuri de muncă care s-au adăugat la personalul deja existent. Ca urmare a implementării acestui proiect s-au achiziţionat alte utilaje de prelucrare a lemnului masiv, utilaje ce îşi aduc contribuţia la creşterea productivităţii muncii precum si la calitatea producţiei realizate. În acest scop, au fost achiziţionate următoarele echipamnete tehnologice:

- freză cu copiere superioară Maka;
- freză cu copiere inferioară Holtzprofi;
- circular orizontal Holtzprofi;
- maşină universală (abricht) Holtzprofi;
- presă panouri îmbinare în dinţi;
- maşină de calibrat Holtzprofi;
- maşină de şlefuit cu bandă Holtzprofi;
- cabină şi pompă de vopsit Dete.
3_big

Pe lângă focalizarea exercitată asupra dezvoltării activităţii de bază, o preocupare permanentă a întreprinderii solicitante, în contextul actual al schimbărilor climatice şi accelerării încălzirii globale, s-a referit la respectarea legislaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător. În acest sens, în vederea îndeplinirii standardelor privind poluarea mediului s-a luat hotărârea prioritară de a transfera activitatea de producţie într-un alt spatiu mai voluminos şi modern, care să corespundă cerinţelor actuale referitoare la calitatea mediului înconjurător, cu scopul de a evita producerea de poluare fonică, ţinând cont de faptul că actualul amplasament se regăseşte într-o zonă preponderent rezidenţială. Din acest motiv, managementul întreprinderii a considerat oportună dezvoltarea şi, în acelaşi timp, concentrarea activităţii într-un alt spaţiu care să permită desfăşurarea optimă a activităţii de producţie, în paralel cu satifsacerea cerinţelor privind protejarea mediului înconjurător.

În această directie, pe parcursul anului 2008 a fost elaborat un nou proiect care vizează obţinerea de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, contractul fiind semnat în luna mai aferentă anului 2009, cu Autoritatea de Management desemnată în acest sens. În intervalul de timp, din momentul semnării contractului de finanţare şi până în prezent, au fost obţinute toate avizele necesare şi autorizaţia de construire, urmând ca în perioada imediat următoare să fie demarate lucrările de construire. Valoarea contractată a proiectului se ridică la suma de 1.924.605 RON, proiect prin care sunt prevăzute a fi implementate următoarele activităţi: 1. O nouă locaţie unde va fi transferată întreaga activitate de producţie; 2. Achiziţionarea de noi echipamente tehnologice destinate prelucrării lemnului masiv, respectiv: - camere de uscare; - circular multilamă; - maşină automată de prelucrat de 4 feţe; - tocător de resturi; - maşină de brichetat.